CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN CÔNG TY DAGIACO 4/2019

Chương trình từ thiện công ty Dagiaco 04/2019

“ Quản lý nghiệp” là quyển sách đầu tiên mà chúng tôi đọc khi bắt đầu kinh doanh. Mọi thứ đều có quy luật nhân – quả. Chúng tôi nhận thức được rằng, để đạt được kết quả , bên cạnh những nỗ lực, kiên trì của bản thân còn có sự may mắn. Chúng … xem thêm