HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán công ty Dagiaco

Các phương thức thanh toán khi mua hàng của công ty Dagiaco: 1. PHƯƠNG THỨC NHẬN HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt được áp dụng với khách hàng có yêu cầu. Sau khi khách hàng gửi yêu cầu thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt khi nhận hàng, … xem thêm